Kankaanpään kaupunki aloittaa yt-neuvottelut koronavirustilanteesta johtuen

Kankaanpään kaupunki aloittaa yt-neuvottelut koronavirustilanteesta johtuen

Kankaanpään kaupunki aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista määräaikaisista lomautuksista koronavirustilanteesta johtuen.

 Valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat huomattavasti Kankaanpään kaupungin palveluihin. Poikkeusoloista johtuen useita kaupungin toimintayksiköitä on suljettu, toimintaa on supistettu tai toimintatapoja muutettu.

– Tilanne vaikuttaa suljettujen ja supistettujen toimintojen lisäksi myös kaupungin muihin palveluihin sekä tukipalveluihin. Näin ollen yt-neuvotteluesitys koskee koko Kankaanpään kaupungin henkilöstöä, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää. – Päätös mahdollisen lomautusmenettelyn aloittamisesta on erittäin ikävä, mutta tässä tilanteessa välttämätön.

Yt-neuvotteluissa selvitetään mahdollisuudet tarjota työntekijöille muita työtehtäviä kaupungin organisaatiossa. Lisäksi kartoitetaan Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän tilanteesta aiheutunut työvoiman tarpeen kasvu ja mahdollisuudet sijoittaa kaupungin henkilöstöä kuntayhtymän tehtäviin.

– Kaupunki kantaa poikkeuksellisessa tilanteessa yhteiskunnallisen vastuunsa ja tavoitteena on löytää korvaavaa työtä niin monelle kuin se vaan on mahdollista, mikäli oman työn tekeminen on rajoituksien vuoksi estetty, sanoo Hatanpää.

Lomautukset myös mahdollisia

– Henkilöstön kanssa tullaan käymään aidot neuvottelut ja yhteisymmärryksessä löytämään olosuhteisiin nähden parhaat ratkaisut, korostaa hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko.

Tilanteesta johtuen kaupungilla tulee myös harkittavaksi henkilöstön lomauttaminen siltä osin kuin työntekijöille ja viranhaltijoille ei ole tarjota omaa työtään tai muuta korvaavaa työtä.

Kaupunki on antanut 24.3. yhteensä 45 työntekijälle työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisen ilmoituksen työnteon estymisestä ja palkanmaksun päättymisestä 14 päivän kuluttua. Kahdeksan työntekijän kanssa on sovittu korvaavan työn tekemisestä toisen keskuksen alaisuudessa. Aloitettavat yt-neuvottelut koskevat myös näitä työntekijöitä.

– Neuvotteluiden kuluessa tarkentuvat henkilöstöryhmät, joihin lomautus kohdistuisi, kaupungilla mahdollisesti tarjottavissa olevat korvaavat työt sekä ajankohta, johon lomautus kohdistuisi, kertoo Vanhahonko. – Perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstö tullee rajautumaan suurelta osin mahdollisesti lomautettavien henkilöiden ulkopuolelle.

Yhteistoimintaneuvottelut työnantajan sekä työntekijöiden edustajien kesken käynnistyvät perjantaina 3.4. Yhteistyötoimikunnan kokoa on poikkeusolojen vuoksi hieman supistettu ja neuvottelut tullaan käymään pääasiassa etäyhteyksien välityksellä.

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi

Anna Vanhahonko, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2213, anna.vanhahonko@kankaanpaa.fi