Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuhyvitysajan jatkaminen

Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuhyvitysajan jatkaminen

Valtioneuvosto päätti 30.3. varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvien rajoitusten jatkamisesta kuukaudella 13.5. saakka. Poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jatkamaan kevätlukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kaupunki päätti täydentää 19.3. tekemäänsä päätöstä varhaiskasvatukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä maksuista poikkeusolojen aikana.

Varhaiskasvatuksen osalta lapsen jäädessä kotihoitoon, huoltajalle myönnetään maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä myös ajalla 14.4.–13.5.2020.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivähoidon osalta oppilaan ollessa etäopetuksessa, aamu-ja iltapäivähoidon maksuja ei peritä ajalla 14.4.–13.5.2020. Lähiopetukseen osallistuville oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään edelleen, jos hoidon tarvetta on.