Kankaanpään kaupungin toimenpiteet hallituksen 16.3. antamien linjausten perusteella

korona kuvituskuva

Suomen hallitus linjasi 16.3. lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Kankaanpään kaupunki noudattaa valtioneuvoston 16.3.2020 antamia linjauksia ja tekee koronavirustilanteeseen liittyviä toimenpiteitä kaupungin sivistyskeskuksessa seuraavasti:

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatus tiedottaa tiistaina 17.3. vanhempia siitä, mitkä yksiköt ovat toiminnassa.
 • Perusopetuksen koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3. alkaen. Vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona jo tiistaina 17.3., menettelevät niin. Vanhempia tiedotetaan etäopetuksen toimintaohjeista tiistaina 17.3.
 • Tarvittaessa järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi tarvittaessa järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Opetustarve selvitetään tiistain 17.3. aikana.
 • Yhteislyseon opetuksen ja ohjauksen antamista jatketaan etäopetuksena. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan Ylioppilastutkintolautakunnan antamassa tiivistetyssä aikataulussa.
 • Kaupunginkirjasto ja kaupunginmuseo suljetaan 17.3.2020 alkaen.
 • Kaupungin 14.3. tekemät päätökset tilojen rajaukseen säilyvät voimassa. Kaupunki on sulkenut uimahallin ja muut liikuntakeskuksen tilat ja nuorisotilan sekä kieltänyt ulkopuolisten tilaisuudet ja ilta- ja viikonloppukäytön kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä.

Lisäksi kaupunki ottaa käyttöön seuraavat kaupungin työntekijöitä koskevat toimenpiteet:

 • Kaupungin kuntouttava työtoiminta keskeytetään.
 • Kaupunki määrää ne työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Esimiehet neuvottelevat näistä työtehtävistä työntekijöiden kanssa tiistaina 17.3.
 • Kriittisen henkilöstön osalta voidaan poiketa työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä.

Kaupunki muistuttaa kuntalaisia Suomen hallituksen linjaamista muista toimenpiteistä:

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.3. klo 9 tarkastelemaan tilannekuvaa. Kaupunki tiedottaa toimenpiteisiin liittyvistä yksityiskohdista tiistaina 17.3.

Kaupunki on kerännyt koronavirustilanteeseen liittyvän tiedon verkkosivuilleen osoitteeseen: www.kankaanpaa.fi/korona

Kaupunki pyytää kaikessa asioinnissa käyttämään ensisijaisesti puhelinta tai sähköpostia henkilökohtaisen asioinnin sijaan. Katso yhteystiedot: www.kankaanpaa.fi/yhteystiedot

Lisätiedot:

Mika Hatanpää, kaupunginjohtaja, Kankaanpään kaupunki

044 577 2210, mika.hatanpaa@kankaanpaa.fi