Poikkeusolojen lähiopetuksen järjestämisen laajentuminen

Poikkeusolojen lähiopetuksen järjestämisen laajentuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön uuden tiedotteen 20.3.2020 mukaisesti:

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1.-3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1-3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Opetusministeriön uuden tarkennetun ohjeistuksen mukaisesti kaupunki järjestää lähiopetusta myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille luokka-asteesta riippumatta vaikka huoltajien työ ei täyttäisikään yhteiskunnan kannalta kriittisten ammattien kriteereitä. Myös tässä tapauksessa huoltajilla on oikeus poikkeuksellisessa tilanteessa harkintansa mukaan jättää lapsensa kotiin etäopetukseen.

Kaupunki pyytää ilmoittamaan oman koulun rehtorille wilman välityksellä mikäli 1.-3. luokkalainen lapsi tai mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden omaava lapsi tulee osallistumaan lähiopetukseen.

Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti ensi sijaisesti koulujen ja kotien tulee kuitenkin huolehtia varotoimenpiteistä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Opetus – ja kulttuuriministeriön uuden linjauksen tultua kuntiin tiedoksi niin myöhään tänään perjantaina, että aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan kaupunki valmistelee lähiopetuksen aloituksen laajemmassa määrin alkamaan aikaisintaan tiistaista 24.3.2020 lähtien. Näin pystytään järjestämään myös kouluruokailun, kyydityksen ja siivouksen uudelleenorganisointi.